සියලු ප්රවර්ග

දුරකථන: +86 400-056-2896|+86051286888896

EN

අපෙ ෙසවාව

Globally known for our ability to handle every last detail of our customers' particular logistics and forwarding needs.

මිල ගණන් ලබා ගන්න

ජයග්‍රහණය

සියළුම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විශ්වාසයට ස්තූතියි, අපගේ හොඳ හවුල්කරුවන්ගේ සහයෝගය සහ අපගේ හොඳ කණ්ඩායම්වල සහයෝගය, චීනයෙන් අධික භාණ්ඩ අපනයනය සඳහා වැඩි වැඩියෙන් සේවාදායකයින් සඳහා සොහොලොජිස්ටික් සේවාව, අපට ලොව පුරා තවත් පියවර තිබේ.
අපට වඩා අභියෝග කර අපගේම වාර්තා යාවත්කාලීන කරන්න, එය අපගේ ඉලක්කයයි.

ප්‍රධාන අත්තිකාරම්

"අවශ්‍ය පරිදි ගමන් කරන්න, මෙහෙවර කරා ළඟා වන්න" යන සේවා සංකල්පය පිළිපැදීම

සිද්ධි දර්ශනය

සාම්ප්‍රදායික සැපයුම් කර්මාන්තයේ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද, දක්ෂ ඒකාබද්ධ සැපයුම් කළමණාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය සහ අඛණ්ඩ නව්‍ය අදහස් සමඟ පුළුල් සැපයුම් දාම කළමනාකරණ විසඳුම් ලබා දීමේ ගනුදෙනුකරුවන්ට මිත්‍රශීලී නිවහනක් වීමට සොහොලොජිස්ටික්ස් බලාපොරොත්තු වේ. ඊට අමතරව, තෙවන පාර්ශවීය සැපයුම් විසඳුම් හැර

පහසු 6-පියවර විසඳුම to major logistics and transportation problems

කම්පැණි, තොරතුරු

වෘත්තීය සැපයුම් විසඳුම් සපයන්නා

සුෂෝ සොහොලොජිස්ටික් කම්පැනි ලිමිටඩ් (මෙතැන් සිට සොහොලොජිස්ටික්ස් හෝ එස්එච්එල් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ) යනු දේශීය හා ජාත්‍යන්තර සැපයුම් සේවා සමාගමේ පුළුල් සමාගමකි. කර්මාන්ත හා වාණිජ රාජ්‍ය පරිපාලනය සහ ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය ....

සමාගම් පුවත්කර්මාන්තය පුවත්

7 වන ආසියානු ජාත්‍යන්තර සිල්ලර ප්‍රවාහන ප්‍රදර්ශනයට සොහොලොජිස්ටික් ක්‍රියාකාරීව සහභාගී විය
7 වන ආසියානු ජාත්‍යන්තර සිල්ලර ප්‍රවාහන ප්‍රදර්ශනයට සොහොලොජිස්ටික් ක්‍රියාකාරීව සහභාගී විය

ජාත්‍යන්තර සිල්ලර ප්‍රවාහන ප්‍රදර්ශනය (“බ්‍රේක්බුල්ක් ආසියාව” ලෙස කෙටියෙන් හැඳින්වේ) ……

8 වන ආසියානු ලොජිස්ටික් ද්විවාර්ෂිකයට සහභාගී වීමට සොහොලොජිස්ටික්ස් හි මූලික නිෂ්පාදන සමඟ ආරාධනා කරන ලදී
8 වන ආසියානු ලොජිස්ටික් ද්විවාර්ෂිකයට සහභාගී වීමට සොහොලොජිස්ටික්ස් හි මූලික නිෂ්පාදන සමඟ ආරාධනා කරන ලදී

ලොව ප්‍රමුඛතම භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනවලින් එකක් වන ෂැංහයි නිව් ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පෝ සෙන්ටර් හි පැවැත්වූ ආසියානු ලොජිස්ටික්ස් බයිනාලේ (ප්‍රවාහන ලොජිස්ටික් චීනය) ……

නිති අසන පැණ