සියලු ප්රවර්ග

දුරකථන: +86 400-056-2896|+86051286888896

EN

කර්මාන්ත පුවත්

මුල් පිටුව>පුවත්>කර්මාන්ත පුවත්

චීනයේ විශාලතම ඉඩම් වරායන්ගෙන් එකක් වන මැන්ෂූලි දුම්රිය ස්ථානය පළමු වරට ආනයනික භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා “විවෘත ඉහළ පෙට්ටිය” භාවිතා කළේය

වේලාව: 2020-04-09 පහර: 3

【2020.03.27】In order to help enterprises resume work and production and help enterprises reduce logistics and transportation costs, Manzhouli Railway Port Station adopted a new "open-top box" mode for railway transportation for the first time. Up to now, the use of "open-top box" has reached 80 vehicles and 5040 tons.