සියලු ප්රවර්ග

දුරකථන: +86 400-056-2896|+86051286888896

EN

සමාගම පුවත්

මුල් පිටුව>පුවත්>සමාගම පුවත්

SOHOLOGISTICS was invited to attend the second Innovation&Development Forum of China Heavylift Logistics

වේලාව: 2020-12-15 පහර: 1

On November 25, 2020, the second Innovation&Development Forum of China Heavylift Logistics, organized by the Professional Committee of large parts Logistics of China Transportation Association, opened ceremoniously in Beijing. Sohologistics, which carries their core product-China-EU පාර Transportation, accepted the invitation to participate in this forum.