සියලු ප්රවර්ග

දුරකථන: +86 400-056-2896|+86051286888896

EN

චයිනා දුම්රිය අධිවේගී මාර්ගය

මුල් පිටුව>අපගේ සේවාවන්>චයිනා දුම්රිය අධිවේගී මාර්ගය>චයිනා දුම්රිය අධිවේගී මාර්ගය

අපගේ සේවාවන්

චයිනා දුම්රිය අධිවේගී මාර්ගය

මිල ගණන් ලබා ගන්න

විස්තර

SohoLogistics, taking the management methods of “Innovating and Reforming,Diversity and Refinement, adhering the service concept of "Move As Need, Reach The Mission", actively responds to the great initiative of “One Belt, One Road” and continuously explores the future development of China-Europe. Provide operations in the offshore sector of Neptune , optimize transportation organizations, and provide overseas delivery services between China and European counties to the last mile. Actively expand to the logistics and transportation routes of Outer Mongolia, Russia,,Europe continent and Central Asia.


චීන දුම්රිය අධිවේගී ප්‍රවාහන මාර්ගය හඳුන්වාදීම

චයිනා දුම්රිය අධිවේගී මාර්ගයේ වාසි

1. පරිසර හිතකාමී; කෙටි ප්‍රවාහන චක්‍රය;

2. වෙබ් අඩවි අධීක්ෂණය සහ පූර්ණ දෘශ්‍ය ලුහුබැඳීමේ සේවාව

3. ප්‍රවාහන සැලැස්ම හා අවශ්‍ය පරිදි සකස් කළ ප්‍රවාහන සැලැස්ම පිළිබඳ ශක්‍යතා අධ්‍යයනය.

4. ගෙයින් ගෙට සේවාව; දුම්රිය ධාවනය සඳහා ඉහළ ආරක්ෂිත සාධකය.

චීන දුම්රිය අධිවේගී මාර්ගයේ සේවාවන්

බර හා විශාල කළ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය
චයිනා දුම්රිය එක්ස්ප්‍රස් එෆ්.සී.එල්
චයිනා දුම්රිය එක්ස්ප්‍රස් එල්.සී.එල්
කුලී බහාලුම්
ගබඩාව, රේගු පරිහානිය සහ නිෂ්කාශනය
ගෙයින් ගෙට සේවාව
Intermodal
අප අමතන්න