എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ചൈന മുതൽ അമേരിക്ക വരെ

ഹോം>സേവന ലൈൻ>നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഐൻ>ചൈന മുതൽ അമേരിക്ക വരെ

സേവന ലൈൻ

ചൈന മുതൽ അമേരിക്ക വരെ


ചൈനയിൽ നിന്ന് യുഎസ്എയിലേക്ക് ഷിപ്പിംഗ്

ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ പലരും യു‌എസ്‌എ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്, അതിനാൽ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിപണിയായി മാറി. കോസ്‌കോ, ഒഒസിഎൽ, എപിഎൽ, ഇഎംസി, എം‌എസ്‌കെ, എച്ച്എംഎം തുടങ്ങിയ കാരിയറുകളുമായി ഞങ്ങൾ കരാർ നിരക്കിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ചൈനയിൽ നിന്ന് യു‌എസ്‌എയിലെ ഏത് തുറമുഖത്തേക്കും ഷിപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ചരക്ക് നിരക്ക് നൽകാൻ ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

പങ്കാളികളായി എസ്എച്ച്എൽ ഉള്ളതിനാൽ, ചൈനയിൽ നിന്ന് യു‌എസ്‌എയിലേക്ക് ചരക്ക് കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. ചൈനയിൽ നിന്ന് യു‌എസ്‌എയിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മികച്ച ചരക്ക് കൈമാറ്റക്കാരനാകാൻ എസ്എച്ച്എൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഒരു മികച്ച ഉദ്ധരണി ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുക.

ചൈനയിൽ നിന്ന് യു‌എസ്‌എയിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മികച്ച ചരക്ക് കൈമാറ്റം

ചൈനയിൽ നിന്ന് യുഎസ്എയിലേക്ക് മത്സര സമുദ്ര, വായു ചരക്ക് നിരക്കുകൾ നൽകുക.
ഷിപ്പർമാരിൽ നിന്നുള്ള പരാതികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് FOB നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മത്സരാധിഷ്ഠിത പ്രാദേശിക ഫീസ് ഈടാക്കുക.
എ‌എം‌എസും ഐ‌എസ്‌എഫും കൃത്യസമയത്ത് കൈമാറി.
ചൈനയിലെ ഏത് നഗരത്തിലും സ w ജന്യ വെയർഹ house സ് സേവനം.
അപകടകരവും വലുതുമായ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതിൽ ധാരാളം അനുഭവം.
പ്രൊഫഷണൽ പേപ്പർവർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്തു.
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി 24/7 ഓൺലൈൻ സേവനം.
ചൈനയിലെ കടൽ തുറമുഖങ്ങൾ
ഷ്ഹായ് ഷാൻജിയാങ് ലിയാൻ‌യുങ്കാങ് ടിയാൻജിൻ
ശ്യാംഘൈ ഗുവാംഗ്ഷൌ കിംഗ്ഡമ് ഷേന്ഴേൻ
നിങ്ബോ ഡാലിയാൻ ക്ഷിയമേൺ യിങ്‌ക ou
ഫാങ് ചെങ്ഗാംഗ് വെയ്ഹായ് കിംഗ്ഡമ് റിഷാവോ
സ ous ഷാൻ നാന്റോംഗ് നാൻജിംഗ് ശ്യാംഘൈ
ടൈഷ ou (വെൻ‌ഷ ou വിന്റെ വടക്ക്) വെൻ‌ഷ ou മാറ്റുക ക്വാൻ‌ഷ ou
ശംടൌ് ജിയാങ് ബീഹായ് സന്യ
യിങ്‌ക ou ജിൻ‌ഷ ou തായ്‌ഷ ou (വെൻ‌ഷ ou വിന്റെ തെക്ക്) കിൻ‌ഹുവാങ്‌ഡാവോ
ടിയാൻജിൻ യന്തായ് ഹൈക ou ബസുവോ ഷെൻജിയാങ്
ജിയാൻ‌ജിൻ


കുറിപ്പ്: നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് യുകെയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കയറ്റാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സ sea കര്യപ്രദമായ കടൽ തുറമുഖത്തേക്ക് കയറ്റി അയയ്ക്കണം

ചൈനയിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ
ഹാം‌ഗ് ou സിയാവോൺ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം തായ്‌വാൻ വുസു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
കുൻമിംഗ് ചാങ്‌ഷുയി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ബീജിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഷാങ്ഹായ് പുഡോംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ചെംഗ്ഡു ഷുവാങ്‌ലിയു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഹോങ്കോംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സിയാൻ സിയാൻയാങ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഷെൻ‌സെൻ‌ ബാവോൻ‌ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സിയാമെൻ ഗാവോക്കി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഗ്വംഗ്സ്യൂ Baiyun അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ചാങ്‌ഷാ ഹുവാങ്‌ഹുവ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ക്വിങ്‌ദാവോ ല്യൂട്ടിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വുഹാൻ ടിയാൻഹെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഹൈക ou മിലാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ÜrümqiDiwopu അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഷിജിയാഹുവാങ് ഷെങ്‌ഡിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ടിയാൻജിൻ ബിൻഹായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഫീനിക്സ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഹാർബിൻ ടൈപ്പിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഗുയാങ് ലോങ്‌ഡോങ്‌ബാവോ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ലാൻ‌ഷ ou സോങ്‌ചുവാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഡാലിയൻ സ h സുയിസി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സിഷുവാങ്‌ബന്നഗാസ വിമാനത്താവളം

ചൈനയിലെ തുറമുഖത്ത് നിന്ന്

യു‌എസ്‌എയിലെ തുറമുഖത്തേക്ക്

ഷിപ്പിംഗ് സമയം (ദിവസം)

ദൂരം (nm)

ശ്യാംഘൈ

ന്യൂയോർക്ക്

57.8

13861

ഷേന്ഴേൻ

ന്യൂയോർക്ക്

54.3

13020

ശ്യാംഘൈ

സവാനേ

75.1

18018

ശ്യാംഘൈ

നീണ്ട ബീച്ച്

80.3

19270

ഷേന്ഴേൻ

നീണ്ട ബീച്ച്

75.1

18018

ഹോംഗ് കോങ്ങ്

ലോസ് ആഞ്ചലസ്

76.7

18407

ഹോംഗ് കോങ്ങ്

നീളമുള്ള കൊക്ക്

76.7

18407

കിംഗ്ഡമ്

ഹ്യൂസ്റ്റൺ

67.7

16257

കിംഗ്ഡമ്

ന്യൂയോർക്ക്

59.2

14210

കിംഗ്ഡമ്

നീണ്ട ബീച്ച്

81.8

19621

നിങ്ബോ

നീണ്ട ബീച്ച്

80.0

19512

യു‌എസ്‌എയിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ


ചൈനയിൽ നിന്ന് ചരക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന നിരവധി വിമാനത്താവളങ്ങൾ യുഎസ്എയിൽ ഉണ്ട്.

ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഈ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതും തിരക്കേറിയതുമായ 10 എണ്ണം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളൂ.

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക; ചരക്ക് സ facilities കര്യങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സ and കര്യങ്ങൾ, കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഈ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്താണ്.

സാധാരണയായി, അവ നിങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് മികച്ച പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളാണ്.

അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ:

1. മെംഫിസ്

ചരക്ക് ഉൽ‌പ്പാദനം സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളമാണ് മെംഫിസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം.

വാസ്തവത്തിൽ, 2015 ൽ മാത്രം മെംഫിസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം മൊത്തം 4.29 ദശലക്ഷം ടൺ ചരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തു.

റെയിൽ, റോഡ്, ഒളിച്ചോടൽ, നദി എന്നിവ വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും പുറത്തേക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചരക്ക് നീക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

2. ആങ്കറേജ്

അലാസ്കയിലാണ് ആങ്കറേജ് വിമാനത്താവളം.

പസഫിക് വഴി യുഎസിലേക്ക് അയച്ച മിക്ക ചരക്കുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിമാനത്താവളമാണിത്.

ഈ വിമാനത്താവളത്തിന് വളരെ പരിമിതമായ റോഡ് ശൃംഖലകളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

വാസ്തവത്തിൽ, അലാസ്ക സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലെ മിക്ക കമ്മ്യൂണിറ്റികളും റോഡ് ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്.

അതുപോലെ, ആങ്കറേജ് വിമാനത്താവളം വഴി യുഎസിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചെറിയ വിമാനങ്ങൾ അലാസ്കയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലേക്ക് അയയ്ക്കണം.

3. ലൂയിസ്‌വിൽ

കെന്റക്കിയിലെ ലൂയിസ്‌വില്ലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തമായ വിമാനത്താവളങ്ങളിലൊന്നാണ്, യുഎസിലെ ഏറ്റവും വലുതും തിരക്കേറിയതുമാണ്.

2015 ലെ വിമാനത്താവളം ചരക്കിലും മെയിലിലും 5 ബില്യൺ പ ounds ണ്ട് ചരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു.

2015 ൽ മാത്രം 2.3 ദശലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നു ചരക്ക് ടൺ.

സൗകര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന സ of കര്യങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ചരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ലൂയിസ്‌വിൽ വിമാനത്താവളം.

ചരക്ക് മായ്‌ക്കാനും വളരെ വേഗത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഐടി കസ്റ്റംസ് സംവിധാനമാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉള്ളത്.

4 ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്

IATA കോഡുകൾ അനുസരിച്ച് ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തെ LAX എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്.

ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലും അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയുടെ പരിസര പ്രദേശത്തും സേവനം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വിമാനത്താവളമാണിത്.

യാത്രക്കാരുടെയും ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിൻറെയും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളമാണ് ലാക്സ് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

6 ൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ആറാമത്തെ വിമാനത്താവളമായും 2010 ൽ നാലാമത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളമായും ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

വെസ്റ്റ്‌ചെസ്റ്റർ നഗരത്തിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറായിട്ടാണ് എയർപോർട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, ഡ LA ൺ‌ട own ൺ LA ൽ നിന്ന് 18 മൈൽ അകലെയാണ് ഇത്.

ക്സനുമ്ക്സ. മിയാമി

മിയാമി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

വിമാനത്താവളം മിയാമിയുടെ വ്യോമയാന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ്.

ഒരേ ശരീരവും ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യുഎസ് അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്കുകളുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഈ വിമാനത്താവളം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

90 പ്രധാന ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ മിയാമി വിമാനത്താവളത്തിനും ലോകത്തിലെ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ദിവസേന വിമാന സർവീസ് നടത്തുന്നു.

ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ; ഏഷ്യാന എയർലൈൻസ്, കാർഗോലക്സ്, ഫെഡെക്സ് എക്സ്പ്രസ്, ചൈന എയർലൈൻസ് തുടങ്ങി നിരവധി കമ്പനികൾ.

6. ചിക്കാഗോ

നിലവിൽ, ചിക്കാഗോ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന വിമാനക്കമ്പനികൾ ചൈന സതേൺ, ചൈന എയർലൈൻസ്, ചൈന കാർഗോ എന്നിവയാണ്.

എയർ ചൈന, കാർഗോലക്സ്, ഇവാ എയർ, ക്വാണ്ടാസ്, യാങ്‌സി റിവർ എക്സ്പ്രസ് എന്നിവയാണ് വിമാനത്താവളത്തിലെ മറ്റ് വിമാനക്കമ്പനികൾ.

ഈ വിമാനക്കമ്പനികൾ‌ക്കെല്ലാം ചൈനയിലേക്കും പുറത്തേക്കും ഇറക്കുമതിക്കാർ‌ക്കും കയറ്റുമതിക്കാർ‌ക്കും പൂർണ്ണ സേവനമുണ്ട്.

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക;

ചിക്കാഗോ വിമാനത്താവളം ഓ'ഹെയർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകരുത്.

7. ന്യൂയോർക്ക് (JFK)

ജെ‌എഫ് കെന്നഡി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ന്യൂയോർക്കിലെ ക്വീൻസ് കൗണ്ടിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ന്യൂയോർക്ക് മെട്രോപൊളിറ്റൻ എയർപോർട്ട് സംവിധാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ഇത്.

മിഡ്‌ടൗൺ മാൻഹട്ടനിൽ നിന്ന് 16 മൈൽ അകലെയാണ് ഈ വിമാനത്താവളം.

യു‌എസ്‌എയിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ മൂന്നാമത്തെ ചരക്ക് ഗേറ്റ്‌വേയും അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന ചരക്കുകളിൽ ഒന്നാമതുമാണ് ജെ‌എഫ്‌കെ വിമാനത്താവളം.

നൂറോളം വ്യത്യസ്ത വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് ജെ‌എഫ്‌കെ ഇന്റർനാഷണലിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്.

ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ; ഏഷ്യൻ, എയർ ചൈന, ഇവ, കാർഗോലക്സ്, കാതേ പസഫിക്, നിപ്പോൺ, എമിറേറ്റ്സ്, ഫെഡ്എക്സ്, ഡിഎച്ച്എൽ, യുപിഎസ് തുടങ്ങി നിരവധി.

8. ഇന്ത്യാനാപോളിസ്

ഇന്ത്യാന പോളിസ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു പൊതു വിമാനത്താവളമാണ് ഇൻഡ്യാനപൊളിസ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്.

മെംഫിസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഫെഡ്‌എക്‌സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കേന്ദ്രമാണ് വിമാനത്താവളം.

3116 ഹെക്ടർ വരണ്ട ഭൂമി കൈവശമുള്ള ഇൻഡ്യാന പോളിസ് വിമാനത്താവളം ഇന്ത്യാന സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളമാണ്.

9. അറ്റ്ലാന്റ

അറ്റ്ലാന്റ യുഎസ്എയിലെ ജോർജിയയിലാണ് അറ്റ്ലാന്റ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം.

ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ബിസിനസ് എയർപോർട്ട് സൗകര്യം അളക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത്.

രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രധാന തെക്കൻ യുഎസ് കേന്ദ്രമാണ് വിമാനത്താവളം.

കണക്റ്റുചെയ്യുന്നതും അന്തർ‌ദ്ദേശീയവുമായ മിക്ക ഫ്ലൈറ്റുകളും അന്തിമ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ് എ‌ടി‌എൽ വഴി പോകുന്നു.

ഏഷ്യയിലേക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകളുടെ പ്രധാന കവാടമായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

10. ഡാളസ്

ഈ വിമാനത്താവളം ഡാളസ് നഗരത്തിനും ടെക്സസിലെ ഫോർട്ട് വർത്തിനും ഇടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഡാളസ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഫ്ലൈറ്റ് ടെർമിനലാണ് വിമാനത്താവളം.

ഫ്ലൈറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കണക്കിലെടുത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ നാലാമത്തെ വിമാനത്താവളം കൂടിയാണിത്.

വലുപ്പത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, യു‌എസ്‌എയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഏവിയേഷൻ ടെർമിനലിനെക്കുറിച്ച് ഡി‌എഫ്‌ഡബ്ല്യു പ്രശംസിക്കുന്നു (ഡെൻ‌വർ ഇന്റർനാഷണലിന് തൊട്ടുപിന്നിൽ).

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
 • Q

  എന്റെ ഉൽ‌പ്പന്നത്തിനായുള്ള ഇറക്കുമതി താരിഫ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?

  A

  സിബിപി വെബ്‌സൈറ്റായ https://www.cbp.gov/ ന് യുഎസ് കസ്റ്റംസ്, ഡ്യൂട്ടി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്.

  നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി താരിഫ് തുക കണ്ടെത്തുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിന്റെ എച്ച്എസ് കോഡ് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.

  നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റംസ് ബ്രോക്കറിന് ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും.

  നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ എത്ര തുക പ്രയോഗിച്ചുവെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ നൽകിയ താരിഫ് ഡാറ്റാബേസിൽ ഈ കോഡ് ഉപയോഗിക്കും.

 • Q

  ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ സാധനങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നൽകേണ്ടതുണ്ടോ?

  A

  നിങ്ങൾ CIF നിബന്ധനകളിലാണ് ഷിപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസിനായി പണം നൽകേണ്ടതില്ല.

  കാരണം, ഷിപ്പിംഗിന്റെ ഇൻ‌ഷുറൻസ് ബിറ്റ് CIF ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

  അതിനാലാണ് ഇതിനെ 'കോസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ചരക്ക്' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

  ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:

  CIF ഗുഡ്സ് ഇൻ‌ഷുറൻ‌സ് ഉൾ‌ക്കൊള്ളുന്നിടത്തോളം, ഈ ഇൻ‌ഷുറൻ‌സിന്റെ നിബന്ധനകൾ‌ വ്യത്യസ്ത ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളുമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  അതിനാൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഷിപ്പിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരനെ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഷിപ്പിംഗ് രീതിയുടെ നിയന്ത്രണം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും.

  വിലകുറഞ്ഞ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിയന്ത്രണമില്ല.

  സുരക്ഷിതമായ ഭാഗത്ത് തുടരുന്നതിന്, ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ചൈനയിലെ നിങ്ങളുടെ ചരക്ക് കൈമാറ്റക്കാരനെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത്.

 • Q

  ചൈനയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തീരുവയും നികുതിയും നൽകേണ്ടതുണ്ടോ?

  A

  സത്യസന്ധമായി ഇല്ല.

  ചൈനയിൽ നിങ്ങൾ നികുതികളൊന്നും നൽകേണ്ടതില്ല.

  ചൈനയിലെ ലോഡിംഗ് പോർട്ടിലേക്കുള്ള ഗതാഗത ചെലവാണ് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത്.

  കൂടാതെ, ചൈനയിലെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെലവുകൾ നിങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

  ഈ ചാർജുകളെല്ലാം ചൈനയിൽ‌ നൽ‌കുന്ന എല്ലാ ഇൻ‌കോർ‌ടെർ‌മിലും ഉൾ‌പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

  FOB മുതൽ മറ്റെല്ലാം വരെ. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല.

  തീർച്ചയായും, നിങ്ങളുടെ ചരക്കുകൾ EXW നിബന്ധനകളിൽ ഉറവിടമാക്കുന്നു.