എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ചൈന മുതൽ പെറു വരെ

ഹോം>സേവന ലൈൻ>സൗത്ത് അമേരിക്ക ലൈൻ>ചൈന മുതൽ പെറു വരെ

സേവന ലൈൻ

ചൈന മുതൽ പെറു വരെ


ചൈനയിൽ നിന്ന് പെറുവിലേക്ക് ഷിപ്പിംഗ്

ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ പലരും പെറുവിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്, അതിനാൽ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിപണിയായി മാറി. കോസ്‌കോ, ഒഒസിഎൽ, എപിഎൽ, ഇഎംസി, എം‌എസ്‌കെ, എച്ച്എംഎം തുടങ്ങിയ കാരിയറുകളുമായി ഞങ്ങൾ കരാർ നിരക്കിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ചൈനയിൽ നിന്ന് പെറുവിലെ ഏതെങ്കിലും തുറമുഖത്തേക്ക് ഷിപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ഈ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ചരക്ക് നിരക്കുകൾ നൽകാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

പങ്കാളികളായി എസ്എച്ച്എൽ ഉള്ളതിനാൽ, ചൈനയിൽ നിന്ന് പെറുവിലേക്ക് ചരക്ക് കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. ചൈനയിൽ നിന്ന് പെറുവിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മികച്ച ചരക്ക് കൈമാറ്റക്കാരനാണ് എസ്എച്ച്എൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒരു മികച്ച ഉദ്ധരണി ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുക.

ചൈനയിൽ നിന്ന് പെറുവിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മികച്ച ചരക്ക് കൈമാറ്റം

ചൈനയിൽ നിന്ന് പെറുവിലേക്ക് മത്സര സമുദ്ര, വായു ചരക്ക് നിരക്കുകൾ നൽകുക.
ഷിപ്പർമാരിൽ നിന്നുള്ള പരാതികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് FOB നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മത്സരാധിഷ്ഠിത പ്രാദേശിക ഫീസ് ഈടാക്കുക.
എ‌എം‌എസും ഐ‌എസ്‌എഫും കൃത്യസമയത്ത് കൈമാറി.
ചൈനയിലെ ഏത് നഗരത്തിലും സ w ജന്യ വെയർഹ house സ് സേവനം.
അപകടകരവും വലുതുമായ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതിൽ ധാരാളം അനുഭവം.
പ്രൊഫഷണൽ പേപ്പർവർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്തു.
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി 24/7 ഓൺലൈൻ സേവനം.
ചൈനയിലെ കടൽ തുറമുഖങ്ങൾ
ഷ്ഹായ്ഷാൻജിയാങ്ലിയാൻ‌യുങ്കാങ്ടിയാൻജിൻ
ശ്യാംഘൈഗുവാംഗ്ഷൌകിംഗ്ഡമ്ഷേന്ഴേൻ
നിങ്ബോഡാലിയാൻക്ഷിയമേൺയിങ്‌ക ou
ഫാങ് ചെങ്ഗാംഗ്വെയ്ഹായ്കിംഗ്ഡമ്റിഷാവോ
സ ous ഷാൻനാന്റോംഗ്നാൻജിംഗ്ശ്യാംഘൈ
ടൈഷ ou (വെൻ‌ഷ ou വിന്റെ വടക്ക്)വെൻ‌ഷ ouമാറ്റുകക്വാൻ‌ഷ ou
ശംടൌ്ജിയാങ്ബീഹായ്സന്യ
യിങ്‌ക ouജിൻ‌ഷ ouതായ്‌ഷ ou (വെൻ‌ഷ ou വിന്റെ തെക്ക്)കിൻ‌ഹുവാങ്‌ഡാവോ
ടിയാൻജിൻയന്തായ് ഹൈക ouബസുവോഷെൻജിയാങ്
ജിയാൻ‌ജിൻ


കുറിപ്പ്: നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് യുകെയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കയറ്റാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സ sea കര്യപ്രദമായ കടൽ തുറമുഖത്തേക്ക് കയറ്റി അയയ്ക്കണം

ചൈനയിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ
ഹാം‌ഗ് ou സിയാവോൺ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളംതായ്‌വാൻ വുസു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
കുൻമിംഗ് ചാങ്‌ഷുയി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളംബീജിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഷാങ്ഹായ് പുഡോംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളംചെംഗ്ഡു ഷുവാങ്‌ലിയു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഹോങ്കോംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളംസിയാൻ സിയാൻയാങ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഷെൻ‌സെൻ‌ ബാവോൻ‌ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളംസിയാമെൻ ഗാവോക്കി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഗ്വംഗ്സ്യൂ Baiyun അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളംചാങ്‌ഷാ ഹുവാങ്‌ഹുവ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ക്വിങ്‌ദാവോ ല്യൂട്ടിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളംവുഹാൻ ടിയാൻഹെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഹൈക ou മിലാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളംÜrümqiDiwopu അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഷിജിയാഹുവാങ് ഷെങ്‌ഡിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളംടിയാൻജിൻ ബിൻഹായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഫീനിക്സ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളംഹാർബിൻ ടൈപ്പിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഗുയാങ് ലോങ്‌ഡോങ്‌ബാവോ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളംലാൻ‌ഷ ou സോങ്‌ചുവാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഡാലിയൻ സ h സുയിസി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളംസിഷുവാങ്‌ബന്നഗാസ വിമാനത്താവളം

ചൈനയിലെ തുറമുഖത്ത് നിന്ന്

പെറുവിലെ തുറമുഖത്തേക്ക്

ഷിപ്പിംഗ് സമയം (ദിവസം)

ദൂരം (nm)

ശ്യാംഘൈ

പരമോംഗ

57.8

13861

ഷേന്ഴേൻ

പ്യൂർട്ടോ ബയോവർ

54.3

13020

ശ്യാംഘൈ

പെൻ‌ഹ OU സ്

75.1

18018

ശ്യാംഘൈ

ലാ പമ്പില്ല

80.3

19270

ഷേന്ഴേൻ

പൈത

75.1

18018

ഹോംഗ് കോങ്ങ്

ഐഎൽഒ

76.7

18407

ഹോംഗ് കോങ്ങ്

ലോബിറ്റോസ്

76.7

18407

കിംഗ്ഡമ്

പൊതു സാൻ മാർട്ടിൻ

67.7

16257

കിംഗ്ഡമ്

PIMENTEL

59.2

14210

കിംഗ്ഡമ്

ലോമസ്

81.8

19621

നിങ്ബോ

IQUITOS

80.0

19512

പെറുവിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ
ജോർജ്ജ് ഷാവേസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളംഎയറോപ്യൂർട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ റോഡ്രിഗസ് ബാലൺ
അലജാൻഡ്രോ വെലാസ്കോ അസ്റ്റെറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
  എയറോപ്യൂർട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റൻ എഫ്എപി വിക്ടർ വിമാനത്താവളം
ടെർമിനൽ എയറോപ്യൂർട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ ക്യാപ്. FAP എയർപോർട്ട്കൊറോണൽ (Crnl.) FAP ഫ്രാൻസിസ്കോ സെകാഡ വിഗ്നെറ്റ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
എയറോപ്യൂർട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ കൊറോണൽ എഫ്എപി കാർലോസ് സിറിയാനി സാന്ത റോസ വിമാനത്താവളംക്യാപിറ്റൻ എഫ്എപി പെഡ്രോ കംഗാ റോഡ്രിഗസ് വിമാനത്താവളം
FAP ക്യാപ്റ്റൻ ജോസ് അബെലാർഡോ ക്വിയോൺസ് ഗോൺസാലസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
 • Q

  എന്റെ ഉൽ‌പ്പന്നത്തിനായുള്ള ഇറക്കുമതി താരിഫ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?

  A

  സിബിപി വെബ്‌സൈറ്റായ https://www.cbp.gov/ ന് പെറു കസ്റ്റംസ്, ഡ്യൂട്ടി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്.

  നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി താരിഫ് തുക കണ്ടെത്തുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിന്റെ എച്ച്എസ് കോഡ് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.

  നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റംസ് ബ്രോക്കറിന് ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും.

  നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ എത്ര തുക പ്രയോഗിച്ചുവെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ നൽകിയ താരിഫ് ഡാറ്റാബേസിൽ ഈ കോഡ് ഉപയോഗിക്കും.

 • Q

  ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ സാധനങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നൽകേണ്ടതുണ്ടോ?

  A

  നിങ്ങൾ CIF നിബന്ധനകളിലാണ് ഷിപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസിനായി പണം നൽകേണ്ടതില്ല.

  കാരണം, ഷിപ്പിംഗിന്റെ ഇൻ‌ഷുറൻസ് ബിറ്റ് CIF ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

  അതിനാലാണ് ഇതിനെ 'കോസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ചരക്ക്' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

  ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:

  CIF ഗുഡ്സ് ഇൻ‌ഷുറൻ‌സ് ഉൾ‌ക്കൊള്ളുന്നിടത്തോളം, ഈ ഇൻ‌ഷുറൻ‌സിന്റെ നിബന്ധനകൾ‌ വ്യത്യസ്ത ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളുമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  അതിനാൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഷിപ്പിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരനെ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഷിപ്പിംഗ് രീതിയുടെ നിയന്ത്രണം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും.

  വിലകുറഞ്ഞ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിയന്ത്രണമില്ല.

  സുരക്ഷിതമായ ഭാഗത്ത് തുടരുന്നതിന്, ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ചൈനയിലെ നിങ്ങളുടെ ചരക്ക് കൈമാറ്റക്കാരനെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത്.

 • Q

  ചൈനയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തീരുവയും നികുതിയും നൽകേണ്ടതുണ്ടോ?

  A

  സത്യസന്ധമായി ഇല്ല.

  ചൈനയിൽ നിങ്ങൾ നികുതികളൊന്നും നൽകേണ്ടതില്ല.

  ചൈനയിലെ ലോഡിംഗ് പോർട്ടിലേക്കുള്ള ഗതാഗത ചെലവാണ് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത്.

  കൂടാതെ, ചൈനയിലെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെലവുകൾ നിങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

  ഈ ചാർജുകളെല്ലാം ചൈനയിൽ‌ നൽ‌കുന്ന എല്ലാ ഇൻ‌കോർ‌ടെർ‌മിലും ഉൾ‌പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

  FOB മുതൽ മറ്റെല്ലാം വരെ. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല.

  തീർച്ചയായും, നിങ്ങളുടെ ചരക്കുകൾ EXW നിബന്ധനകളിൽ ഉറവിടമാക്കുന്നു.