ប្រភេទទាំងអស់

ទូរស័ព្ទ​: +86 400-056-2896|+86051286888896

EN

ដំណឹងឧស្សាហកម្ម

ទំព័រដើម>ព័ត៍មាន>ដំណឹងឧស្សាហកម្ម

ស្ថានីយ៍ម៉ាន់ជូលីដែលជាកំពង់ផែដីធំជាងគេមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានប្រើ“ ប្រអប់ចំហរ” ដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំចូលជាលើកដំបូង

ពេលវេលា: 2020-04-09 ចុច៖ 3

【2020.03.27】In order to help enterprises resume work and production and help enterprises reduce logistics and transportation costs, Manzhouli Railway Port Station adopted a new "open-top box" mode for railway transportation for the first time. Up to now, the use of "open-top box" has reached 80 vehicles and 5040 tons.