सब वर्ग

टेलीफोन: +86 18606202896

EN

अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन

होम>हमारी सेवाएं>अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन

हमारी सेवाएं

अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन

कोटेशन प्राप्त करें

विवरण

Sohologistics, always adhering to taking the management methods of “Innovating and Reforming,Diversity and Refinement, combined with precipitation years of rich experience in Chinese road transportation and third-party highway transportation experiences, keeping up with the development pace of the Silk Road and Eurasian continental bridge economic belt, actively responding to China "One Belt And One Road" initiative "western development" and ASEAN development strategic layout, positively adjust corporate strategy planning layout in 2010 and begin to provide a new series of international road transportation:

From China to Centerial Asian five countries(Kazakhstan、Kyrghyzstan、Uzbekistan、Tajikistan and Turkmenistan), throughout Russian continent, to Mongolia etc especially for
 out-of-gauge cargos, project logisitics cargos and heavy cargos.

With years of efforts, SHL have accumulated rich experiences and build extensive bussiness cooperation.

Казахстан
कजाखस्तान
सं. название
城市名称
至霍尔果斯
1
अल्माटी
阿克套
4450km
2 अल्माटी
阿克托别
2600km
3 Алматы
अल्माटी
360km
4 अस्ताना
अस्ताना
1550km
5 अल्माटी
阿特劳
3600km
6 Zhanaozen
扎纳奥津
4450km
7 से
卡拉干
1300km
8 अस्ताना
科克舍套
1850km
9 अस्ताना
科斯塔奈
2250km
10 Кызлорда
克孜勒奥尔达
1550km
11 Паволодар
巴甫洛达尔
1550km
12 पेत्रोपाव्लेव्स्क
彼得罗巴甫洛夫斯克
2050km
13 अयस्क
鲁德内
2300km
14 परिवारों
塞梅伊Т
1200km
15 алдыкорган
塔尔迪库尔干
350km
16 Тараз
塔拉兹
880km
17 Темиртау
铁米尔套
1350km
18 तुर्किस्तान
突厥斯坦
1250km
19 Uralsk
यूराल
3050km
20 Усть-Каменгогрск
乌斯季卡缅诺戈尔斯克
1150km
21 Шымкент
希姆肯特
1100km
22 Ekibastuz
埃基巴斯图兹
1650km
उज़्बेकिस्तान
उज़्बेकिस्तान
सं. название
城市名称
至霍尔果斯1
ताशकन्द
奥尔马利克
1250km
2 ताशकन्द
安格连
1300km
3 ताशकन्द
安集延
1550km
4 Бекабад
别卡巴德
1350km
5 बुखारा
布哈拉
1870km
6 Джаркурган
贾尔库尔干
1850km
7 जिजाक
吉扎克
1400km
8 Карши
卡尔克
1650km
9 ताशकन्द
浩罕
1450km
10 Кунград
昆格勒
2400km
11 नमनगन
纳曼干
1500km
12 नकुस
努库斯
2300km
13 समरकंद
撒马尔罕
1500km
14 Ташкент
ताशकंद
1250km
15 Termez
铁尔梅兹
1850km
16 Ургенч 乌尔根奇 2150km
17 Fergana
费尔干纳
1500km
РРССИЯ
रूस
सं. название
城市名称
至霍尔果斯
1 अस्त्रख़ान
阿斯特拉罕
3850km
2 Barnaul
巴尔瑙尔
1700km
3 येकाटरिंगबर्ग
येकातेरिनबर्ग
2700km
4 कज़ान
कज़ान
3450km
5 केमरोवो
केमरोवो
2100km
6 क्रास्नोडर
克拉斯诺达尔
4550km
7 Коасноярск
क्रास्नोयार्स्क
2600km
8 टीला
कुर्गनी
2300km
9 Магниторгорск
马格尼托尔斯克
2700km
10 मखाच्काला
4450km
11 मास्को
मास्को
4300km
12 Набережные Челены
切尔内
3200km
13 Невинномыск
4450km
14 निज़नेकामस्क
3300km
15 नोवोसिबिर्स्क
नोवोसिबिर्स्क
1900km
16 नई Urengoy
3850km
17 ऑम्स्क
鄂木斯克
2000km
18 ऑरेंबर्ग
ऑरेनबर्ग
2850km
19 रोस्तोव पर डॉन
罗斯托夫
4300km
20 सामरा
समेरा
3350km
21 सेंट पीटर्सबर्ग
सेंट पीटर्सबर्ग
4900km
22 स्मोलेंस्क
स्मोलेंस्क
4700km
23 सोचि
सोची
4800km
24 Stavropol
斯塔夫罗波尔
4400km
25 Сургурт
苏尔古特
3100km
27 тюмень
秋明
2500km
28 उफ़ा
乌法
2900km
29 शेलयाबिंस्क
车里雅宾斯克
2600km
Туркменистан
तुर्कमेनिस्तान
सं. название
城市名称
至霍尔果斯
1 Ашхабат
阿什哈巴德
2500km
2 Аннау
安纳乌
2500km
3 Балканабад
巴尔坎纳巴德
5150km
4 दाशोग़ुज़
达绍古兹
2250km
5 Туркменабад
土库曼纳巴德
1900km
6 Turkmenbashi
土库曼巴希
5000km