pob Categori
EN

Arolwg Llinell Transit

Hafan>ein Gwasanaethau>Lifft Trwm>Arolwg Llinell Transit

Arolwg Llinell Transit

CYFLE I ENNILL

Disgrifiad

Mae dewis llwybr yn arwyddocaol ar gyfer cludo cargo trwm.

Bydd y llwybr optimized yn lleihau cost cludo, yn lleihau risg bosibl, yn lleihau gwaith tynnu rhwystrau ac yn sicrhau diogelwch, dibynadwyedd ac amseroldeb cludo cargo i'r graddau mwyaf. Ac mae'r allwedd ar gyfer dewis llwybrau yn gorwedd yn y rhagchwilio rhagarweiniol ar y ffyrdd, hynny yw, ymchwilio a mesur gwahanol lwybrau mewn gwirionedd.

1. Dewiswch lwybrau amgen yn ôl y profiad. Ystyriwch y pellter cludo a dichonoldeb masnachadwyedd cerbydau.

2. Archwilio a mesur llwybrau amgen yn rheolaidd (wedi'i gwblhau gan y cwmni cludo). Yn ystod yr ymchwiliad, mae angen ymchwilio i'r bont, rhwystr uchder, rhwystr llethr, radiws troi, cyfesurynnau daearyddol manwl rhwystrau posibl a'r crynodeb o'r holl rwystrau yn y llwybr llwybr amgen.

3. Nodweddu llwybrau amgen a gwneud y dadansoddiad a'r gymhariaeth. Yn ôl paramedrau rhagarweiniol y llwybrau amgen, dosbarthwyd a chrynhowyd yr holl baramedrau i nodi'r rhwystrau allweddol a allai effeithio ar y cludo. Os yn bosibl, mae'n ofynnol archwilio'r rhwystr ar hyd y llwybr unwaith eto.

4.Dethol llwybr rhagchwilio manwl. Dewiswch lwybr manwl yn unol â pharamedrau cryno llwybrau amgen, ynghyd â'r cludiant a'r prosiect gwirioneddol, a chyflawnwch y cam nesaf o ragchwilio llwybr manwl yn seiliedig ar yr egwyddor o weithredu cludo cargo trwm.

5.Cynnal rhagchwiliad manwl o'r ffordd. Mae'r prif waith yn cynnwys cyfrifo paramedrau llwyth y bont , cynhwysedd llwyth y ffordd; nodi'r holl rwystrau; Nodi'r mathau o drwyddedau sy'n ofynnol ar gyfer cludo a cheisio am atebion ar gyfer pob rhwystr.

6.Road cyllideb clirio rhwystrau. Cyllideb ar gyfer cost lawn y clirio yn seiliedig ar ganlyniadau'r rhagchwilio ffyrdd manwl a'r cais am drwydded.

7. Gwnewch gais am ardystiad trydydd parti o adroddiad rhagchwilio ffyrdd.

Yn ôl gofynion llywodraeth leol a'r arferion arferol, os oes angen, ardystiwch yr adroddiad rhagchwilio ffyrdd gan y sefydliad Trydydd Parti cysylltiedig yn gyntaf.

8. Gwnewch gais am Drwydded Busnes Cludiant Ffyrdd ar gyfer cargos trwm.

Yn ôl y deddfau a'r rheoliadau lleol, gwnewch gais am Drwydded Busnes Cludiant Ffyrdd o gargos trwm gyda'r dogfennau cysylltiedig

Cyswllt