pob Categori
EN

Cludiant Cargo Trwm

Hafan>ein Gwasanaethau>Lifft Trwm>Cludiant Cargo Trwm

Cludiant Cargo Trwm

CYFLE I ENNILL

Disgrifiad

Ar gyfer y prosiectau peirianneg rhyngwladol, mae cludo amryw o gargos trwm a gor-ddimensiwn yn gofyn am amrywiaeth o ddulliau cludo, sydd wedi'i gyfyngu gan y dull cludo, gallu codi, amodau llwybr, gallu llwytho ffyrdd a phontydd, lled ac uchder y twnnel a rheoliadau lleol ac ati., Mae'n gwneud y broses gludo yn anodd ac yn gymhleth. Sut i gwblhau cludo cargos trwm a gor-ddimensiwn yn ddiogel, yn economaidd, yn effeithiol ac yn rhesymol yw'r allwedd i weithredu'r prosiect peirianneg yn ddidrafferth.


Nodweddion Cludiant Cargo Trwm

Gyda ffyniant prosiectau peirianneg ar raddfa fawr, mae gan gludo cargos trwm a gor-ddimensiwn ei nodweddion ei hun ar wahân i'r un peth â chargos cyffredinol.

Gofynion uchel ar gyfer cyflwr y ffordd. Oherwydd penodoldeb cargos, mae angen ymchwilio i gyflwr y ffordd ymlaen llaw, gan gynnwys cyfyngiadau cludo pontydd a thwneli ar hyd y ffordd, rhwystrau ger y ffordd ac ati. Mae'n fuddiol dewis y llwybr gydag amodau da ar y ffyrdd, llai o bontydd a llai o gyfyngiadau.

2. Undod ac unidirection. . Er bod y cargos trwm a gor-ddimensiwn yn gyffredinol yn cael ei addasu yn unol â gwahanol ofynion y prosiect, mae angen datblygu cynllun ar wahân ar gyfer pob proses gludo. Ac oherwydd nodweddion cylch gweithgynhyrchu tymor hir a graddfa fawr, mae'r cludiant yn gyfeiriadol yn bennaf tra bod y cyfeiriad arall bron yn amhosibl.

3. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i weithredwyr cysylltiedig â gweithwyr proffesiynol uwch sy'n gallu gyrru cerbydau a chraeniau arbennig a bod yn hyblyg i ddelio â rhai damweiniau.

4. Peryglon uchel cludo. . O ganlyniad i'r cyfyngedig o gargos arbennig, bydd yn achosi colli cerbydau a chargos yn ddifrifol iawn ac unrhyw golled economaidd uniongyrchol neu anuniongyrchol arall, yn fwy na hynny, bydd yn effeithio'n uniongyrchol ar weithrediad y prosiect os bydd unrhyw ddiofalwch yn ystod y cludo.

Problemau Posibl Cludiant Tir Cargo Trwm

1. Effeithlonrwydd y rhwystr Aer
Oherwydd uchder y cargo trwm ei hun ac yn ogystal ag uchder plât y cerbyd cludo, mae fel arfer yn fwy na therfynau'r bont a'r cwlfert cyffredinol.

2. Effeithlonrwydd y Pontydd
Oherwydd cyfanswm pwysau cargo trwm ac mae'r cerbyd cludo yn gymharol fawr, mae angen dadansoddi data ac efelychu ffyrdd a phontydd ar hyd y ffordd. Trwy ddadansoddi grym mewnol y bont a'r grym mewnol mwyaf a gynhyrchir gan gerbydau sy'n pasio drwodd, mae'n rhaid cyfrifo effeithlonrwydd llwyth sy'n penderfynu a all y cargos basio.

3. Effeithlonrwydd y radiws Troi
Oherwydd radiws troi mawr cerbydau cludo cargos trwm, efallai na fydd yn pasio drwodd os yw radiws troi'r ffordd yn rhy fach neu'n rhy gul.

4. Effeithlonrwydd y Slops
Oherwydd gor-hyd y tryciau sy'n cario gyda chargos trwm, digwyddodd dadffurfiad penodol o'r plât tryc cefn ar ôl ei lwytho, trwy lethr convex neu geugrwm y plât car a laniwyd ar y ddau lethr, gallai achosi difrod i'r tryciau ar y gwaelod. neu wrthdroi methiant dadffurfiad.

Cost cludo uchel
Mae nid yn unig yn cynnwys ffi cludo nwyddau cludo cerbydau, ond hefyd cost rhagchwilio rhagarweiniol ffyrdd, atgyfnerthu pontydd, tynnu rhwystr aer, adeiladu ffyrdd neu bontydd.

Amser cludo 6.Long
Gan ei fod yn gyflymder cymharol araf i'r cerbydau cludo sy'n llwytho â chargos trwm ac yn angenrheidiol ar gyfer gwaith ategol fel gwneud cais am y drwydded cludo ffordd ymlaen llaw, adeiladu ffyrdd neu bont, mae'n cymryd amser ychwanegol i'w danfon.


Egwyddorion Gweithredu Cludiant Tir Cargo Trwm

1. Diogelwch a dibynadwyedd. Oherwydd y cargo trwm sydd â chylch cynhyrchu amser hir gwerth uchel, dim eilyddion, diogelwch yn gyntaf ddylai fod y canllaw pwysicaf yn ystod y cludo

2. Economaidd. Mae'n well gennych y llwybr a'r modd cludo priodol , y dull pasio pont priodol a'r dull tynnu bloc ffordd a rheoli cost cludo i'r graddau mwyaf cyhyd â'i ddiogelwch.

3. Prydlondeb. Gallai cludo cargo trwm gynnwys cymhwyso Trwydded Busnes Cludiant Ffyrdd, eithrio rhwystrau ffyrdd, adeiladu ffyrdd yn ôl control rheoli traffig ac unrhyw swyddi paratoi eraill. Gall hefyd effeithio ar offer codi mawr yr amser presennol ar y safle adeiladu. Felly mae'n rhaid rheoli amserlen y broses drafnidiaeth yn llym.

Yn ogystal, mae'n well osgoi codi a throsglwyddo posibl, er mwyn sicrhau diogelwch yn y broses gludo i'r graddau mwyaf.

Sohologistics Manteision Cludo Tir Cargo Trwm

Mae Sohologistics yn dal Trwydded Busnes Cludiant Ffyrdd a gyhoeddwyd gan MOT (Gweinyddiaeth Drafnidiaeth Gweriniaeth Pobl Tsieina) a chymhwyster cargotransportation trwm.

Yn ychwanegol at y llinell ffordd arbennig o ansawdd uchel ar daith gron, mae cludo cargos gor-bwysau, gor-led, wedi dod yn fusnes craidd SHL.

Mae Sohologistics yn bennaf yn ymgymryd â busnes cludo ffyrdd cargo trwm o offer diwydiannol, pŵer hydrolig, pŵer trydan, cemegol, offer meteleg, offer adeiladu pont porthladd môr fel gor-hyd, gor-led dros-uchder, dros bwysau ac unrhyw rai cysylltiedig eraill. Er enghraifft, cludo cargo trwm o ddrws i ddrws ledled y wlad, o ddrws i brif borthladd Shanghai, Tianjin, Lianyungang, Qingdao, Guangzhou a Shenzhen. Mae gan SHL hefyd wasanaethau cludo tir o ddrws i borthladdoedd ffin Tsieineaidd gyda gwledydd cyfagos, megis porthladd Manchurian, porthladd Erenhot, porthladd Huoerguos, porthladd kashgar, porthladd Ulugqat, porthladd Alataw Pass, porthladd Pingxiang yn nhalaith Guangxi, porthladd Ruili yn nhalaith Yunnan, Porthladd Boten, Porth yr Aber hefyd yn cynnwys y llwybr dychwelyd.

Mae ystod SHL o offer cerbydau pwrpasol yn cynnwys: Lifft aml-echel a lled-ôl-gerbyd fflat hydrolig splicing, plât ysgol, semitrailer ceugrwm dyletswydd trwm, bwrdd ehangu, plât ffrâm, lled-ôl-gerbyd panel fflat isel a super isel, proffesiynol plât cludo llafn., Maent yn addas ar gyfer pob math o gludiant cargos dros bwysau, gor-led, dros bwysau, megis llong pwysau peiriannau peirianneg, tegell awtoclafio dros-hyd, offer boeler dros-uchder, planhigyn cymysgu mawr dros ben , offer ffurfio metel dros bwysau, llafn drwm twr pŵer gwynt, strwythur dur, peiriant allgyrchol a chargos trwm eraill, sy'n caniatáu inni fodloni ein cwsmeriaid ar gyfer y diwydiant cemegol cenedlaethol, pŵer trydan, meteleg, rheilffordd, pont, porthladd, prosiectau adeiladu priffyrdd a unrhyw ofynion cludo a gosod cargo trwm eraill.


Proses ymholi cwsmeriaid a gweithredu archeb

1. Wedi'i ofyn i ddarparu gwybodaeth am ddimensiynau cargo cywir o hyd, lled, uchder, pwysau net / gros, POL (porthladd llwytho), POD (porthladd rhyddhau)

2. Ar gyfer y gofyniad cyflenwi cargos cyffredinol, bydd rheolwr logisteg prosiect SHL yn cynnig y cyfraddau dyfynbris o fewn awr.

Ar gyfer y cargos arbennig (yn enwedig ar gyfer gor-uchder a gor-led na phont gyffredin), bydd rheolwr logisteg prosiect SHL yn adeiladu tîm prosiect ynghyd â dylunwyr rhagchwilio aliniad ffyrdd i wneud rhagchwilio ffyrdd, optimeiddio'r cynllun cludo a chynnig y dyfynbris cywir terfynol ar ôl ystyried dimensiynau cargos a gwahanol amodau ffyrdd

3. Os yw'r dyfynbris a dderbynnir gan y cwsmer, byddwn yn llofnodi'r cytundeb cydweithredu cludiant rhyngom. P'un a oes angen taliad is, mae'n dibynnu ar gyfanswm y ffi cludo.

4. Yn ôl y dyddiad a'r lle codi gofynnol, bydd gyrrwr y lori proffesiynol yn cyrraedd y lle mewn pryd. Bydd rheolwr logisteg prosiect SHL yn gyfrifol am y gosodiad diogelwch ar y safle. Ar ôl gwirio'r wybodaeth cargo a ddarperir gan y cwsmer gyda'r cargos go iawn, bydd yn cydlynu ar gyfer y codi, cryfhau a rhwymo cargos gyda'r llongwr.

5. Bydd y person sy'n gyfrifol am oruchwyliaeth llwytho ar y safle yn tynnu lluniau o lwytho, cryfhau a rhwymo'r nwyddau a'u hanfon at y cleientiaid, ac yna'n dechrau gyda'r cludo.

6. Bydd gwasanaeth cwsmeriaid VIP o'ch eitemau yn gwneud lleoliad GPS amser real y cerbydau sy'n cludo ac yn anfon adborth atoch yn amserol.

7. Ar ôl i'r cargos gyrraedd y gyrchfan, bydd y gyrrwr yn cynorthwyo'r traddodai i gynnal archwiliad ar atgyfnerthu a rhwymo ymddangosiad y cargos. Ar ôl pasio, bydd yn dechrau dad-rwymo a dadlwytho'r nwyddau, a bydd y traddodai yn llofnodi derbynneb y cargos ac yn gwneud cofnod ar gyfer y ddwy ochr sy'n golygu bod y dosbarthiad llwyddiannus wedi'i orffen.

Cyswllt